FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA IMPREZĘ
Z CYKLU MARAMURESZ.COMIMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY

IMIĘ I NAZWISKO PILOTA*

IMIONA I NAZWISKA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZAŁOGI*
* jeśli brak - wpisać "brak"

SKĄD

TURNUS OD - DO

SAMOCHÓD / NR REJ.

TELEFONY CZŁONKÓW ZAŁOGI CZYNNE W CZASIE IMPREZY

ADRES MAILOWY DO KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ IMPREZY


ROZMIAR KOSZULKI DLA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZAŁOGI
np. xl - 2, xxl - 1UWAGA!
Przed wysłaniem formularza prosimy zapoznać się z
REGULAMINEM IMPREZY TURYSTYCZNO-WYPRAWOWEJ "MARAMURESZ"

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem imprezy turystyczno-wyprawowej "MARAMURESZ", oraz że biorę w imprezie udział na własne ryzyko i ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za jakiekolwiek straty jakie spowoduję sam, członkowie mojej załogi, lub używany przeze mnie pojazd.

Składając swój podpis pod tym oświadczeniem uczestnicy zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i straty materialne w samochodach uczestników.

AKCEPTUJĘ REGULAMIN
ZGŁASZAJĄCY