REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNO-WYPRAWOWEJ "MARAMURESZ"

 

1. Impreza ma charakter turystyczno-poznawczo-integracyjny. jest przeznaczona dla wszystkich amatorów jazdy w terenie i przebiega trasami o zróżnicowanym stopniu trudności tak by zadowolić zarówno początkujących jak i zaawansowanych off-roadowców. Założeniem imprezy jest stworzenie w sposób kontrolowany warunków wyprawy off-roadowej bazującej na samodzielnym działaniu uczestników co docelowo pozwoli zainteresowanym nabyć doświadczenia i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podróżowania w przyszłości. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać sprawny technicznie samochód, aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie oc/nw, oraz wszelkie dokumenty wymagane w ruchu międzynarodowym. Zalecana jest "zielona karta" oraz ubezpieczenie kosztów leczenia. 

3. W samochodzie podczas imprezy może się znajdować maksymalnie tyle osób ile przewiduje dowód rejestracyjny. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, oraz do poszanowania lokalnych obyczajów. 

5. Uczestnicy musza bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatorów pod rygorem wykluczenia z udziału w imprezie. Kontakt z organizatorami w czasie trwania imprezy możliwy jest poprzez radio CB na wspólnie ustalonym kanale, lub telefonicznie na lokalne numery komórkowe podane na odprawie.
Dodatkowo możliwy jest kontakt poprzez smsy na nasze stale, krajowe numery. 

6. Trasa rajdu jest opisana za pomocą notatek nawigacyjnych. Mogą one zawierać wycinki map, oraz rysunki punktów charakterystycznych z podanymi odległościami w przybliżeniu do 100m. Do każdego punktu charakterystycznego są podane współrzędne gps. W przypadku zgubienia się na trasie należy wrócić do poprzedniego pewnego punktu i spróbować jeszcze raz znaleźć właściwą trasę.
Dzienne odcinki tras opisane są od jednej bazy noclegowej do kolejnej. Organizatorzy nie narzucają czasu wyjazdu i zjazdu do i z baz, ani tempa pokonywania trasy. Zalecane natomiast jest stawienie się w opisanym w roadbooku miejscu noclegowym lub powiadomienie organizatorów o innym miejscu noclegu.
W notatkach nawigacyjnych zwanych tez road-bookiem zawiera się cala organizacja życia pomiędzy rozpoczęciem a końcem imprezy nadająca codzienny rytm działania pozwalający na niespieszne korzystanie zarówno z przyrody jak i kultury odwiedzanego regionu. 

7. Uczestnicy poruszają się po trasie rajdu indywidualnie bądź w zespołach po kilka samochodów. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy unikać poruszania się większymi niż 2-3 auta grupami.
Duże grupy budzą niezdrowe zainteresowanie lokalnych "służb". 

8. Wszystkie odcinki tras zostały przez organizatorów przejechane i sprawdzone pod katem bezpieczeństwa i możliwości przejazdu, niemniej jednak uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi bo cześć tras nie należy do łatwych.
Z uwagi na nieprzewidywalność karpackiej przyrody możliwe jest, ze niektóre odcinki trasy zmieniły się w skutek opadów, lawin błotnych, zrywki drewna itp. i staną się przez to bardzo trudne. W przypadku wątpliwości należy kierować się namiarami gps, oraz nie podejmować samodzielnych i ryzykownych prób przejazdu. Znacznie rozsądniej jest poczekać na kolejne załogi i przystąpić do pracy zespołowej. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie imprezy z uwagi na warunki pogodowe i zalecenia władz lokalnych. 

10. Jakiekolwiek niszczenie przyrody, naruszanie własności prywatnej, jazda poza wytyczonymi trasami i drogami publicznymi naraża uczestnika na sankcje ze strony lokalnych służb, oraz na wykluczenie z imprezy.
Zabrania się używania pil spalinowych, wycinania rosnących drzew, niszczenia ogrodzeń pastwisk oraz wszelkich instalacji leśnych, drogowych i polnych. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i straty materialne w samochodach uczestników. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilna i karna za jakiekolwiek straty jakie spowoduje sam, członkowie jego załogi, lub używany przez niego pojazd. Składając swój podpis pod zgłoszeniem uczestnicy zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sadowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z impreza.

  • Polecamy: